Persondata

 

Dataansvarlig:

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS

Møllergyden 6

5750 Ringe

Cvr nr.  11 77 60 35

E mail: brdr.hansen@sallingelunde.dk

 

IT ansvarlig: Susanne Hansen

 

Denne politik opstiller retningslinjer for behandling og beskyttelse af de personoplysninger som Brdr. Hansen Sallingelunde ApS behandler om kunder.

Politikken gælder for alle kunder hos Brdr. Hansen Sallingelunde.

 

Generelle principper:

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS indsamler kun personoplysninger, som har et sagligt og relevant formål. Kunder skal være bekendt med at der indsamles oplysninger om dem, og formålet herfor. Indsamlede oplysninger må kun bruges til det formål, de er indsamlet til, eller til formål der ikke strider imod de oprindelige formål. Der indsamlet ikke flere oplysninger end nødvendigt for at opfylde formålet.

De oplysninger, der registreres, skal være korrekte og ajourførte. Oplysninger må kun opbevares så længe det er nødvendigt, og skal herefter slettes.

 

Generelt vedr. sikkerheden.

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS opretter alle kunder i regnskabssystemet E- conomic. Kun medarbejdere, der konkret har et sagligt behov for adgang til oplysningerne tildeles adgang.

Såfremt der opbevares og behandles følsomme personoplysninger i fysisk form f.eks. ved opbevaring i ringbind, skal personoplysningerne opbevares aflåst, når de ikke er i brug. Adgangen til sådanne personoplysninger er ligeledes begrænset til de medarbejdere, der har behov herfor at udføre deres arbejdsopgaver.

Endvidere skal personoplysninger, der foreligger i fysisk form makuleres, inden de smides væk. Med henblik på udskrivning på at øge sikkerheden, skal udskrivning begrænses mest muligt og må kun ske på Brdr. Hansens Sallingelunde ApS adresse.

Det er lederen i afdelingen der har ansvaret for, at medarbejderne får tilstrækkelig oplæring og instruktion i håndtering af personoplysninger.

Det er Brdr. Hansen Sallingelunde ApS holdning at beskyttelse af persondata, herunder personoplysninger om kunder, er i alles interesse og dermed et fælles ansvar. Alle medarbejdere skal derfor efterleve nærværende retningslinjer, og medarbejderne opfordres endvidere til at rette henvendelse til ledelsen, såfremt der måtte være forhold, som bør rettes eller som findes uhensigtsmæssige.

 

 

Videregivelse af persondata:

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS kan videregive personoplysninger til eksterne vognmænd. Personoplysninger videregives såfremt der er et behov herfor til advokat, revisor mv.

 

Behandling af kundedata

Personoplysninger vil blive slettet ved ophør at kunde – og samarbejdsforhold.

 

Kundens rettigheder:

 

Kunder har en række rettigheder, når virksomheden registrerer deres personoplysninger.

Det skal sikres at kunderne er bekendt med disse rettigheder, og at rettighederne opfyldes indenfor gældende tidsfrister (1 md.) 

Kunden har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger Brdr. Hansen Sallingelunde ApS behandler.

Kunden har ret til at få følgende oplysninger

  • Om der behandles persondata

  • Hvilke persondata er behandles

  • Formålet med behandlingen af persondata

  • Om der behandles både alm. persondata og følsomme persondata.

  • Hvilken tidsrum persondata behandles, herunder opbevaring.

  • Kunden har desuden ret til at bede om berigtigelse eller sletning

  • Indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er uenig i Brdr. Hansen Sallingelunde ApS behandling af persondata.

 

Kontrol:

Susanne Hansen er ansvarlig for at politikkens retningslinjer efterleves og løbende holdes opdateret og er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

 

Ikrafttrædelsestidspunkt:

Nuværende politik træder i kraft den 25. maj 2018